Utilizarea Siteului:

Accesarea, vizitarea, folosirea sau cumpărarea produselor prezentate pe site-ul www.energykardioclub.ro implică acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos. Pentru a fi informat despre toate condițiile de utilizare ale acestui site, va rugam să parcurgeți toate secțiunile următoare.

SC ENERGY KARDIO CLUB SRL își rezervă dreptul de a face modificări și actualizări ale acestor termeni și condiții, precum și ale ofertei, fără o notificare prealabilă și fără precizarea motivelor; de asemenea, SC ENERGY KARDIO CLUB SRL își rezervă dreptul de a corecta eventuale omisiuni sau erori în afișare care pot surveni în urma unor greșeli de dactilografiere, lipsa de acuratețe sau erori ale produselor software, fără a anunța în prealabil. Aceste erori nu obligă SC ENERGY KARDIO CLUB SRL la nicio acțiune.

Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile, de fiecare dată când folosiți acest site. Continuarea folosirii site-ului implică acceptarea modificărilor efectuate. Tot conținutul site-ului www.energykardioclub.ro este proprietatea SC ENERGY KARDIO CLUB SRL și este aparat de legea pentru protecția drepturilor de autor.

Folosirea fără acordul scris a SC ENERGY KARDIO CLUB SRL a oricăror elemente regăsite în site, chiar daca aceste elemente poarta marcaje de protecție, atrage după sine consecințele prevăzute de legislația în vigoare. Pentru a ne sesiza orice încălcare privind legea pentru protecția drepturilor de autor, ne puteți contacta la receptie@energykardioclub.ro

Pentru a face o comanda on-line este necesară autentificarea în cazul în care exista un cont creat anterior sau completarea unui formular, utilizatorul având obligația de a furniza informații reale și corecte despre persoana sa. Daca SC ENERGY KARDIO CLUB SRL suspectează că informațiile puse la dispoziție de utilizator nu sunt reale, își rezerva dreptul de a restricționa accesul acestuia la serviciile oferite de site-ul www.karunastudio.ro si de a anula comanda respectiva.

NOTĂ DE INFORMARE PENTRU DATELE COLECTATE PE SITE

SC ENERGY KARDIO CLUB SRL, cu sediul social in Satu Mare, str. Bistritei nr. 9, cu punct de lucru in Satu Mare, str. Ady Endre nr. 2, denumit ENERGY KARDIO CLUB, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J30/586/2019, cod identificare fiscala RO41105233, prin administrator ANZIK ARNOLD, este operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal, (în continuare denumită „Societatea”).

Prelucrarea necesară pentru executarea unui contract la care dumneavoastră sunteți parte sau pentru a face demersuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract. Prin achiziționarea de produse si/sau servicii prin intermediul acestui website, sunteți de acord să deveniți parte la un Contract, ale cărui Termeni și condiții sunt prevăzute, în conformitate cu legislația privind încheierea contractelor la distanță. În acest caz, datele dumneavoastră personale, cum ar fi numele complet, datele de contact, adresa, datele cărții de identitate, detaliile de plată (dacă plătiți online) vor fi prelucrate de către Societate în următoarele scopuri: în vederea încheierii contractului privind produsul achiziționat de pe site-ul nostru, pentru a vă confirma primirea comenzii și expedierea produsului, pentru a expedia produsul la adresa indicată de dumneavoastră, pentru a încasa prețul produsului achiziționat sau vom păstra datele dumneavoastră atunci când doriți să returnați produsul achiziționat, în acord cu Termenii și condițiile contractuale generale. De asemenea, puteți gestiona datele dumneavoastră personale în contul dumneavoastră personal aici.

Prelucrarea în temeiul consimțământului clientului. Datele dumneavoastră constând în nume, prenume, e-mail, număr telefon și informațiile comunicate în mod voluntar în cuprinsul mesajului dumneavoastră, furnizate de dumneavoastră prin intermediul acestui formular, sunt necesare pentru a vă putea crea contul și a posta anunțuri conform solicitărilor dumneavoastră. De asemenea, datele pot fi utilizate de Societate și pentru comunicarea cu dumneavoastră prin canalele pe care le-ați aprobat pentru a vă ține la curent în legătură cu activitatea noastră, prin transmiterea de newsletter, anunțuri și alte informații cu privire la serviciile, produsele noastre, precum și despre evenimente și proiecte ale Societății sau pentru sondaje în rândul clienților, campanii de marketing, analiză de piață, tombole, concursuri sau alte activități ori evenimente promoționale („marketing general”). De asemenea, Societatea poate utiliza preferințele dumneavoastră decurgând din activitatea pe site-ul nostru, pentru a vă comunica informații cu privire la servicii, produse, evenimente, campanii sau alte activități similare preferințelor dumneavoastră („marketing targetat”). Pentru aceste  scopuri, ne bazăm pe temeiul consimțământului dumneavoastră.
În ceea ce privește postarea anunțurilor și comunicările legate de marketing menționate mai sus, vă vom transmite informațiile respective doar după ce ați selectat această opțiune de a participa și vă vom oferi posibilitatea de a nu mai participa în orice moment, în cazurile în care nu doriți să mai primiți comunicări legate de marketing din partea noastră.

Puteți astfel alege să vă retrageți consimțământul privind existența contului dumneavoastră, prin simpla accesare a linkului ‘șterge cont’, după cum  puteți alege să vă retrageți consimțământul privind materialele de marketing/ newsletter în orice moment prin simpla accesare a linkului de ‘dezabonare’ de la subsolul fiecărui newsletter sau invitație la evenimente. De asemenea, în vederea retragerii consimțământului dumneavoastră pentru orice prelucrare asupra căreia ați consimțit în prealabil, puteți să ne transmiteți un e-mail la energykardioclub@gmail.com, să ne contactați la nr. de telefon +40.770.765.371. Pentru a nu mai primi materiale adaptate preferințelor dumneavoastră, vă rugăm să consultați Politica Cookie, pe care o găsiți aici .

Ca regulă generală, în cazurile în care vă retrageți consimțământul, Societatea nu va mai permite prelucrarea datelor dumneavoastră și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care prelucrarea este strict necesară, iar prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legitime prevăzute prin dispozițiile legale aplicabile, Societatea va proceda în continuare la prelucrarea respectivă și vă va informa în acest sens.

Retragerea consimțământului dumneavoastră nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia.

Nu vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal în luarea unor decizii automate care să vă afecteze sau să creeze profiluri ale dumneavoastră, cu excepția celor menționate prin Politica Cookie, pe care o puteți citi aici .

Destinatarii datelor. Datele dumneavoastră sunt colectate prin intermediul website-ului curent și pot fi dezvăluite către persoanele noastre împuternicite sau alți operatori independenți (ex. firme de curierat) în principal prestatori de servicii sau colaboratori ai Societății, în vederea prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile premise prin prezenta, în numele nostru și doar în conformitate cu instrucțiunile noastre. În cazul colaborării cu persoanele împuternicite, Societatea va păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și se va asigura că persoanele împuternicite folosesc măsuri tehnice și organizaționale corespunzătoare, în conformitate cu legea aplicabilă, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Datele dumneavoastră nu vor fi dezvăluite către alte state.

Durata stocării. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate atât timp cât sunt necesare în mod rezonabil în scopurile permise prin prezenta sau până la momentul când vă retrageți consimțământul. Ca regulă generală, în cazurile în care vă retrageți consimțământul, Societatea nu va mai permite prelucrarea datelor dumneavoastră și va lua măsurile corespunzătoare pentru ștergerea oricăror înregistrări cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când acestea sunt necesare pentru exercitarea sau apărarea de către Societate a unui drept al dumneavoastră sau al altei persoane în justiție, până la finalul perioadei de retenție relevante sau până la soluționarea respectivelor acțiuni în instanță. Cu excepția cazului în care ne solicitați în mod expres să stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe termen mai lung sau a cazului în care datele cu caracter personal sunt necesare pentru apărarea unui eventual drept în justiție fără perioadă de păstrare, formularele vor fi distruse și datele cu caracter personal vor fi șterse în termen de maximum 3 ani de la data la care au fost colectate.

Drepturile clientului. Sub rezerva anumitor condiții legale, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de acces și dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le deținem; dreptul la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte; dreptul la ștergerea datelor; dreptul la restricționarea utilizării de către Societate a datelor dumneavoastră cu caracter personal, în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați inexactitatea datelor dvs. personale, pentru o perioadă care ne permite să verificăm o astfel de exactitate); dreptul la portabilitate, care vă permite să primiți datele personale referitoare la dumneavoastră pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat sau să transmiteți aceste date altui operator; dreptul de a obiecta, care vă permite să vă opuneți prelucrării în continuare a datelor dvs. personale în condițiile și limitele stabilite de lege. Societatea va asigura exercițiul tuturor drepturilor dumneavoastră și de aceea, dacă doriți să procedați în sensul celor de mai sus, vă rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa energykardioclub@gmail.com, să ne contactați la nr. de telefon +40.770.765.371. Este posibil să vă cerem să vă dovediți identitatea comunicându-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligațiile de securitate pe care le avem și a împiedica divulgarea neautorizată a datelor. Societatea va lua în considerare orice solicitări sau plângeri primite din partea dumneavoastră și vă vom transmite un răspuns imediat ce va fi posibil, însă nu mai târziu de 1 (una) lună de la primirea cererii. De asemenea, aveți dreptul de a adresa o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – cu sediul în Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București.

CUM PLĂTESC?

Plata se poate face:

– online, cu cardul direct prin site-ul www.energykardioclub.ro 

LITIGII

Pentru orice conflict apărut intre SC ENERGY KARDIO CLUB SRL si clienții săi se va căuta o rezolvare pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiul va fi soluționat de către instanța judecătorească pe a cărei raza teritoriala se afla sediul SC ENERGY KARDIO CLUB SRL.

Dacă întâmpinați orice probleme legate de o comanda, care nu par a putea fi rezolvate prin email sau cu persoana cu care discutați, puteți solicita conciliere suplimentara la telefon 0770 765 371 sau ne puteți scrie pe adresa energykardioclub@gmail.com . De asemenea ne puteti scrie prin intermediul formularului de contact disponibil aici.